SON DAKİKA
Ana Sayfa » Köşe Yazarları » ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI

Saffet Çalışkan

Saffet Çalışkan

tüm yazıları
A - +

Köşe Yazarları - 04.05.2019 - 14:11

 Sevgili okuyucularımız asgari işçlik pek çoğumuz duymuşuzdur.Bu hafta bunu sizlerle paylaşacağız.Asgari iççilik genelde müstakil yaptırılan inşaatlarda kullanım ruhsatı almak için gereken SGK dan borcu yoktur yazısı alınacağı zaman gündeme gelir.Bayındırlık birim fiyatları ve bazı kıstaslar çerçevesinde her inşaat için asgari  işçilik gün  sayısı belirlenir.Bu sayıdaki çalışmış işçi adına SGK ya primin ödenmiş olması şartı ile kurumca borcu yok yazısı verilebşlecektir.
.Özel nitelikteki inşaat işlerinden, ihale konusu işlerden ve devamlı işyerlerinde yapılan işlerden dolayı söz konusu işlerde çalışan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilip bildirilmediklerinin, prime esas kazanç ve prim gün sayısı bakımından yeterli bildirimde bulunulup bulunulmadığının Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen usul ve esaslara göre araştırılması veya incelenmesi işlemidir.

 Asgari İşçilik Uygulaması 01.01.1994 tarihi itibariyle başlamıştır. 01.01.1994 tarihinden sonra başlayan özel nitelikteki inşaat işleri ile ihale konusu işler asgari işçilik incelemesi kapsamına alınmıştır.
 Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ihale mevzuatına göre yaptırılan işler ve özel nitelikteki inşaat işleri asgari işçilik uygulaması kapsamındadır.
 BİLDİRİM;
Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
 İhale mevzuatına göre yaptırılan işlerde SGK tarafından asgari işçilik hesaplaması yapılmaktadır. Hesaplama yapılırken öncelikle ihale konusu işin başlangıç ve bitiş tarihleri tespit edilir.
 İhale konusu işlerde işin başlangıç tarihi ile kesin kabulün ya da noksansız geçici kabulün yapıldığı tarihe kadar Kuruma bildirilmiş olan işçilik miktarı dikkate alınır.
 İhale makamı tarafından yükleniciye ödenen Katma Değer Vergisi hariç, malzeme fiyat farkı ve akreditif bedeli dâhil toplam hakediş tutarına, iş için tespit edilen asgari işçilik oranı %25 eksiltilerek uygulanır. Hesaplama sonucunda çıkan işçilik matrahı, işveren tarafından ihale konusu iş süresince SGK’ya bildirilen işçilikten fazla ise, çıkan fark işçilik tutarı işverene tebliğ edilir.
 Borcun tebliğinden sonra bir ay içinde işveren, borcu ödeyeceğini ve daha sonra söz konusu işle ilgili denetim istemeyeceğini belirtirse ya da tebligatta belirtilen sürede bildirimde bulunmaz ise borç kesinleşmiş olur.

 Ünitece hesaplanan borca faturalı işçilik ödemeleri veya başka nedenlerle itiraz edilmesi halinde, Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarınca inceleme yapılır.

Aksaray daki SGK ofisimizde; SSK- BAĞ-KUR EMEKLİ SANDIĞI VE YURTDIŞI ÇALIŞANLARIMIZIN HİZMET BORÇLANMALARI VE AYLIK BAĞLANMASI İLE İLGİLİ İŞLEMLERİ yapılmaktadır.  Ramazan ı Şerifimiz hayırlı olsun inşallah.Gelecek hafta bir başka konuda buluşmak üzere hoşca kalın efendim.

BirlikHaber Güncel Haber Akışı

Aksaray'ın Altın Markaları

Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.

marka
marka
marka
marka
marka
marka
marka
E-Postabirlikhaber@hotmail.com
SON DAKİKA

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021