SON DAKİKA
Ana Sayfa » Aksaray Haberleri » Ana Manşet » Rusya-Ukrayna savaşı için kim, ne düşünüyor?

Rusya-Ukrayna savaşı için kim, ne düşünüyor?

A - +

Ana Manşet - 30.05.2022 - 11:29

Rusya-Ukrayna savaşı için kim, ne düşünüyor?

BAREM’in global ortağı WIN Grubu ile yaptığı araştırma gösteriyor ki; Dünya, Rusya-Ukrayna savaşının sorumlusu olarak Rusya’yı görüyor ve Ukrayna’nın barış için yeterince çaba gösterdiğini düşünüyor. Savaşın ne zaman biteceğine dair tahminini belirtenlerin yarısından fazlası ise 2022 yılına işaret ediyor.

BAREM, global ortağı WIN International ile birlikte 24 ülkede 21.498 kişinin katılımıyla, 24 Şubat’tan beri dünya gündeminin ilk sıralarında yer alan Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili çeşitli konularda bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma sonuçlarına göre dünyada çoğunluk savaştan Rusya’yı sorumlu tutuyor ve barış için uğraşan tek ülkenin Ukrayna olduğu düşünülüyor.

Savaşın sorumlusu Rusya

Araştırmaya katılan 24 ülkedeki nüfusun neredeyse üçte ikisi (%64), Ukrayna’daki savaştan Rusya’yı sorumlu tutuyor. Bu algı dünyada bölgelere göre farklılık gösteriyor. Avrupa (%75), Amerika (%65) ve Asya Pasifik (%63) bölgeleri Rusya’yı savaşın sorumlusu olarak görürken, MENA bölgesinde görüşler dağınık. Bu bölgede savaşın başlamasına neden olan taraf nüfusun %30’una göre Rusya, %26’sına göre ise ABD. Finlandiyalıların neredeyse tamamı (%98) Rusya’yı suçlarken, Sırplar savaşın sorumluluğunu Rusya’dan (%19) çok ABD (%46), NATO (%36) ve Ukrayna’ya (%22) veriyorlar.

Türkiye ise tek bir taraf yerine, Rusya (%39) ve ABD’nin (%35) yanı sıra Avrupa ülkeleri (% 24) ve NATO’yu da (%22) savaşa neden olmakla suçluyor. Üstelik Ukrayna’yı da tam anlamıyla masum görmüyor. Nüfusun %16’sı savaş nedeniyle Ukrayna’yı suçlarken üst sosyoekonomik grup (%26), öğrenciler (%25), üniversite ve üzeri eğitimliler (%24), erkekler (%22) ve tam zamanlı çalışanlar (%21) arasında bu oran yükseliyor.

Savaşı sonlandırma çabaları yalnızca Ukrayna’dan geliyor

Öte yandan, yalnızca Ukrayna, savaşı durdurmaya yardımcı olmak için yeterince çaba gösteren taraf olarak algılanıyor. Gerçekten de 24 ülkedeki katılımcılar Rusya (%67), NATO (%55), Çin (%46), ABD (%45) ve Avrupa ülkelerinin (%42) çatışmayı sona erdirmek için ellerinden geleni yaptıklarına inanmıyorlar. En yüksek orana sahip ülkelerde ise; Finlandiyalıların %82’si Ukrayna’nın, Sırpların %20’si Rusların savaşı durdurmak için yeteri kadar çabaladıkları kanaatindeler.

Türkiye’de görünen tablo, 24 ülke toplamına benziyor. Toplumun yaklaşık yarısı (%48) Ukrayna’nın barış için yeterince çaba gösterdiğini düşünürken, Rusya (%56), ABD (%56), Avrupa ülkeleri (%55), NATO (%53) ve Çin’in (%51) çatışmayı sona erdirmek için ellerinden geleni yapmadıkları düşüncesi hakim. Türkiye’de ayrıca Türkiye’nin barışa katkı çabaları da soruldu. Nüfusun %61’i Türkiye’nin barış için yeteri kadar çabaladığını düşünüyor. Ev kadınları (%70), orta alt sosyoekonomik statü sınıfı (C2 – %67) ve ilk öğretim mezunları (%65) arasında bu oran daha yüksek.

Savaşın 2022’de bitmesi bekleniyor

Araştırma kapsamında, görüşülen kişilerden savaşın ne zaman biteceği tahminleri de alındı. 24 ülkede insanların %39’unun bu konuda bir fikri yok. Soruya cevap verenlerin %57’si savaşın 2022 yılında biteceğini öngördü.

Türkiye’de savaşın bitimiyle ilgili bir tahmini olmayanların oranı (%49) daha yüksek. Cevap verenlerin yarısı (%49) savaşın 2022 yılında biteceğini düşünüyor.

Savaş konusunda haber alınan kaynaklara güvenilmiyor

Dünyada insanlar kendi medyalarından aldıkları savaş haberlerinden pek emin olamıyorlar. Bu haberlere güvenenlerin (%44) ve güvenmeyenlerin (%45) oranları benzer. Haber alınan diğer kaynak kamu yetkilileri. İnsanlar oradan aldıkları haberlerin kalitesine daha da az güveniyorlar. Güvenenlerin oranı %41 iken %48’i güvenmediğini ifade ediyor.

Türkiye’de medyaya bakış dünya ortalamasıyla benzer. Medyanın savaş haberlerine güvenenlerin oranı %42, güvenmeyenlerin oranı ise %43. Diğer taraftan Türk halkının yüzde 36’sı kamu yetkililerine güvenirken, güvenmeyenlerin oranı ise %45.

Araştırma Künyesi: Araştırma 1 Nisan – 5 Mayıs 2022 tarihleri arasında 24 ülkede21.498 kişiyle çeşitli yöntemlerle görüşülerek gerçekleştirildi. Türkiye’de Diyalog Araştırma işbirliği ile 4-12 Nisan 2022 tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle 1000 kişi ile görüştü.

Aksaray'ın Altın Markaları

Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.

marka
marka
marka
marka
E-Postabirlikhaber@hotmail.com

BirlikHaber Güncel Haber Akışı

SON DAKİKA

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021