Ana Sayfa » Aksaray Haberleri » Ana Manşet » İŞKUR’dan 150.000 TL’ye Kadar Hibe Desteği

İŞKUR’dan 150.000 TL’ye Kadar Hibe Desteği

A - +

Ana Manşet - 17.05.2023 - 21:26

İŞKUR’dan 150.000 TL’ye Kadar Hibe Desteği

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mahmut AKKUŞ yaptığı açıklamada; İlimizde, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile kurum ve kuruluşların iş birlikteliğinde, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik olarak bugüne kadar çok sayıda vatandaşımız hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Kendi işini kurmaları doğrultusunda bu vatandaşlarımıza toplamda 5.576.886,00 TL tutarında kaynak tahsisi gerçekleştirilmiştir. Bu tahsisle birlikte, Aksaray ilimizde kırılgan gruplar içerisinde yer alan vatandaşlarımız farklı sektörlerde iş yerlerini kurup kendi işlerinin patronu olarak iş gücü piyasasına katılmıştır.

Engelli ve Eski Hükümlü Statüsündeki Vatandaşlarımıza Yönelik 2023/2. Dönem Kendi İşini Kurma Desteği Başvuruları alınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda Engelli ve Eski Hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza 150.000 TL’ye kadar, hibe desteği sağlanabilecektir. Proje başvuruları 9 Haziran 2023 tarihi saat 23:59’a kadar devam edecektir.

NELERE DESTEK VERİLECEK?

 

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, başvuru sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 10.000 TL.

b) İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 30.000 TL. (tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde kira desteği sağlanmadığından en fazla 15.000 TL.)

c) Demirbaş desteği: Tarım ve hayvancılık sektörüne ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili demirbaş maliyetleri için vergiler dâhil en fazla 90.000 TL, diğer sektörlere ait projelerde sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 110.000 TL.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,

b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak,

d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,

f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),

g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,

j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,

k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)

l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).

 

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 9 HAZİRAN 2023

 

Engelli hibe desteği başvuruları, 9 Haziran 2023 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 3 Temmuz 2023 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi” nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.

Detaylı bilgi için 0 382 213 50 92 (dahili 1812-1814) numaralı telefona ulaşılabileceği gibi, ayrıca https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2023-2-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/ internet adresinden de detaylı bilgi edinilebilir.

SON BAŞVURU TARİHİ: 9 HAZİRAN 2023

Aksaray'ın Altın Markaları

Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.

marka
marka
marka
marka
E-Postabirlikhaber@hotmail.com

BirlikHaber Güncel Haber Akışı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021