Ana Sayfa » Aksaray Haberleri » Ekonomi » Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

A - +

Ekonomi - 29.06.2021 - 17:39

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

İlimizde, Aksaray Valiliği öncülüğünde Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) ile kurum ve kuruluşların iş birlikteliğinde, dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan engelli ve eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik olarak bugüne kadar 266 vatandaşımız hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Böylece, Aksaray ilimizde farklı sektörlerde iş yerlerini kurup kendi işlerinin patronu olarak iş gücü piyasası içerisinde yer aldılar.

Engelli ve Eski Hükümlü Statüsündeki Vatandaşlarımıza Yönelik 2021/3. Dönem Kendi İşini Kurma Desteği Başvuruları alınmaya başlamıştır. Bu doğrultuda engelli statüsündeki vatandaşlarımıza 65.000 TL’ ye kadar, eski hükümlü statüsündeki vatandaşlarımıza ise brüt asgari ücretin 15 katına kadar hibe desteği sağlanabilecektir. Proje başvuruları 12 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edecektir.

Hibe desteğinden yararlanmak isteyen engellilerin aşağıdaki şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

 1. a) İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
 2. b) Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az % 40’ından yoksun olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,
 3. c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 4. d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 5. e) İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
 6. f) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
 7. g) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 8. h) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 9. i) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 10. j) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 11. k) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)
 12. l) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır).

SON MÜRACAAT TARİHİ: 12 TEMMUZ 2021

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülerin aşağıdaki şartları son başvuru tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

 1. a) İŞKUR’a eski hükümlü kaydı olmak,
 2. b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. c) Eski hükümlü olmak,
 4. d) Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 5. e) Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir yıl içerisinde terk mükellefi olmamak),
 6. f) İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,
 7. g) Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,
 8. h) Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak,
 9. i) Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 10. j) Herhangi bir icra dosyası bulunmamak. (Komisyon tarafından kabul edilen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulamasının yapılması gerekmektedir.)
 11. k) Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. (MEB veya Üniversite onaylı olmalıdır)

 

Engelli statüsündeki vatandaşlarımıza yönelik hibe desteğinde Proje başvuruları, 12 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59’a kadar e-Devlet üzerinden online olarak yapılacaktır. İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezlerine elden veya posta yolu ile yapılacak proje başvuruları kabul edilmeyecektir. Proje başvurularında istenen tüm bilgi ve belgelere eksiksiz ve doğru olarak yer verilmesi gerekmektedir. İl Müdürlüğü tarafından yapılacak kontrollerde bilgi ve belge eksikliği olan projeler sistem üzerinden iade edilecektir. İade edilen projeler eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması şartıyla sistem üzerinden 30 Temmuz 2021 tarihine kadar tekrar gönderilebilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün değildir.

Eski hükümlülere yönelik hibe desteğinde eski hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi” nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz ve proje sahibine iade edilir.

           

Detaylı bilgi için 0 382 213 50 92 numaralı telefona ulaşılabileceği gibi, ayrıca https://www.iskur.gov.tr/duyurular/2021-3-donemine-iliskin-proje-basvurulari-basladi/ internet adresinden de detaylı bilgi edinilebilir.

Aksaray'ın Altın Markaları

Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.

marka
marka
marka
marka
E-Postabirlikhaber@hotmail.com

BirlikHaber Güncel Haber Akışı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021