SON DAKİKA
Ana Sayfa » Aksaray Haberleri » Kültür Yayınları Serisine ” Hasan Rızâyî El- Aksarayî” Kitabı da Eklendi

Kültür Yayınları Serisine ” Hasan Rızâyî El- Aksarayî” Kitabı da Eklendi

A - +

Aksaray Haberleri - 10.05.2016 - 12:20

Kültür Yayınları Serisine ” Hasan Rızâyî El- Aksarayî” Kitabı da Eklendi

Aksaray Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yayımlanan ve Hemşehrimiz Eğitimci-Yazar Hasan CANKURT tarafından kaleme alınan “SEYYİD HASAN RIZÂYÎ EL-AKSARAYÎ Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Miftâhu’s-Sa’âde Adlı Manzûm Kasîde-i Bürde Şerhi”, adlı eser Aksaray’ın Kültür Yayınları arasındaki yerini aldı.

Konu ile ilgi bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, Aksaray’ın tarihi derinliğini, kültürel zenginliğini ortaya çıkarmak adına son yıllarda önemli çalışmaların yapıldığını, bu çalışmaların şehrimizle alakalı bilinmeyen pek çok konuya ışık tuttuğunu ve merak edilen hususları aydınlattığını ifade etti.” Tarihî kaynaklarda Dârü’l İlm (İlim Yurdu), Muvâtınü’l-‘Ülemâ (Âlimlerin Vatanı), Mesâkinü’l-Evliyâ (Evliyalar Diyarı), Kubbetü’l-İslam (İslam’ın Kubbesi) gibi ifadelerle anılan Aksaray, tarih boyunca ilim ve fikir hayatımıza ışık tutan çok önemli şahsiyetlerin yetiştiği kadim bir kültür şehri olarak karşımıza çıkıyor. Bu büyük zatlardan biri de hiç şüphesiz ki Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî’dir.” diyen Doğan, Aksaray’ın yetiştirdiği bu büyük şair ve âlimin hayatını ve eserlerini konu alan böylesine kapsamlı bir eseri hazırlayarak ilim dünyasının istifadesine sunan Hemşehrimiz Hasan CANKURT’a teşekkür ettiklerini belirtti. Eserin, alan üzerine araştırmalar yapan akademisyenlere, 80 il valiliğine, kütüphanelere ve diğer kurumlara gönderildiğini belirten Doğan; bu eserin şair, âlim ve müellif Hasan Rızâyî ve hayatı konusunda yapılacak yeni birçok çalışmaya da kaynak teşkil edeceğini ifade etti.

İlimiz Gençosman Köyü Ortaokulunda Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan Aksaraylı Eğitimci-Yazar Hasan CANKURT, Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî’nin 17. yüzyılda yaşamış çok önemli bir âlim ve zâhit olduğunu, Aksaray’a gönülden bağlı olan Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarayî’nin farklı alanlarda kaleme aldığı onlarca eserinin bulunduğunu ifade etti. CANKURT: “Böylesine büyük bir şahsiyetin hayatını ve eserlerini konu alan ve şahsım tarafından kaleme alınan “SEYYİD HASAN RIZÂYÎ EL- ASARAYÎ Hayatı, Sanatı, Eserleri ve Miftâhu’s-Sa’âde Adlı Manzûm Kasîde-i Bürde Şerhi” adlı eserin Aksaray Valiliği tarafından yayımlanması ve ilim hayatına kazandırılması oldukça önemli bir adımdır.” dedi. Ayrıca söz konusu şair hakkında diğer birçok çalışmanın da şahsı tarafından hazırlanmakta olduğu müjdesini verdi.
CANKURT, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlimizin yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden biri olan Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî 1599 yılında Aksaray’da doğdu. İlmi çevrelerce çok fazla tanınmayan Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî, 17. yüzyılın verimli edebî şahsiyetlerindendir. Arapça ve Farsça’yı bu dillerde eser yazacak kadar veya tercüme edecek kadar iyi bilen Rızâyî, aynı zamanda mutasavvıf, âlim, şârih ve kadıdır. 17. yüzyılın meşhur Celvetî Şeyhi Aziz Mahmûd Hüdâyî’ye samimiyetle bağlıdır. Sayıları on beşi bulan eserlerine bakıldığında; tasavvufî ve edebî kişiliğinin şekillenmesinde Hüdâyî’ye duyduğu derin sevginin etkileri görülmektedir. Celvetî duyuş ve düşünüşle kaleme aldığı eserlerinde; Allah’ın rızasını kazanmayı, Peygamber Efendimizin şefaatine nail olmayı, Aziz Mahmud Hüdâyî önderliğindeki Celvetî “fukarâ”sıyla haşrolmayı hayatının esası ittihaz etmiş bir sûfîyle karşılaşırız.

Seyyid Hasan Rızâyî el-Aksarâyî, eserlerinden anladığımız kadarıyla memleketi Aksaray’a husûsî bir sevgi beslemektedir. Hemen hemen her eserinde Aksaraylı olduğunu dile getiren şair; Mekke, Medine, Kudüs, Şam ve Bağdat gibi İslâm kültür ve medeniyeti açısından önemli olan şehirleri sıralarken Aksaray’ı da ilave eder. Şairin nazarında Aksaray, kubbetü’l-İslâm (İslamın Kubbesi), arâziyyü’l-mutahharât (temiz-mübarek toprak), muvâtınu’l-‘ulemâ, mesâkinü’l-evliyâ ve’ş-şühedâ (âlimlerin vatanı, velilerin ve şehitlerin meskeni), medînetü’l-latîfe ve nazîfetü’l-kadîme (latif ve temiz şehir)’dir. O, şiirlerinde Aksaray’dan şöyle bahseder;

Lîk elfâz-ı belîg lâzım olupdur terceme
Bu fakîr Seyyid Hasan şehridür anuñ Akserâ”

Rızâyî gel kazâyı eyle defter
Hemân vaz‘-ı kalem it Aksarâya

Vatandur gerçi ol şehr-i mübârek
Yine bâ‘is ola belki du‘âya”

Aksaray'ın Altın Markaları

Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.

marka
marka
marka
marka
E-Postabirlikhaber@hotmail.com

BirlikHaber Güncel Haber Akışı

SON DAKİKA

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021