Ana Sayfa » Aksaray Haberleri » Ana Manşet » Borcu Olan Vatandaşlara Yapılandırma İmkanı

Borcu Olan Vatandaşlara Yapılandırma İmkanı

A - +

Ana Manşet - 06.07.2021 - 11:54

Borcu Olan Vatandaşlara Yapılandırma İmkanı

3 Haziran 2021 tarihinde kabul edilen ve 9 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcu olan vatandaşlarımıza bu borçlarını yapılandırma imkanı tanındı.

Bu kapsamda açıklamalarda bulunan Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal AKGÜN yapılandırmadan faydalanacak olan vatandaşların hangi borçlarının kapsamda olacağı, vatandaşların yapılandırma ile tabi olacakları avantajları, başvuru ve ödeme tarihleri üzerine açıklamalarda bulundu.

Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal AKGÜN ilgili Kanun hükümleri uyarınca Kurumun alacağı olan ve 2021 yılı Nisan tarihi ile öncesi dönemi kapsayan;

§ Sigorta primleri,

§ Genel sağlık sigortası primleri,

§ İşsizlik sigortası primleri,

§ İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,

§ 6183/48. maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

§ Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

§ BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

§ İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

§ 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları,

§ Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

§ 5510/ Ek 5, Ek 6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

§ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takibi ve tahsili yapılan damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi,

kalemlerinin yapılandırma kapsamında bulunduğunun ve vatandaşların bu borçlar nezdinde yapılandırma fırsatlarından faydalanabileceklerinin üzerinde durdu.

YAPILANDIRMA YAPTIRACAK VATANDAŞLARIMIZA SUNULAN SİLDİRME İMKANLARI VE ÖDEME KOLAYLIKLARI

Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal AKGÜN; 7326 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuza olan borçlarını yapılandıracak olan vatandaşlarımız hem ödemeleri gereken tutar

üzerinden yapılacak olan silme fırsatlarından hem de istemeleri durumunda taksitle ödeme imkanlarından faydalanabileceklerini vurguladı.

Bu bağlamda yapılandırmaya başvuruda bulunarak ödemede bulunacak olan vatandaşların borçları için hesaplanacak olan gecikme zammı ve gecikme cezalarının ile kanuni faizin yerine Yİ-ÜFE oranı üzerinden daha uygun koşullarda hesaplama yapılacağını dile getiren Sayın AKGÜN yapılandırma fırsatından faydalanarak ödemelerini peşin yapacak olan vatandaşlar için hesaplanacak olan Yİ-ÜFE tutarının %90’lık kısmının, iki taksit halinde ödeme yapacak olan vatandaşlar için hesaplanacak olan Yİ-ÜFE tutarının ise %50’lik kısmının silineceğini hatırlattı.

Taksitlendirme yapacak olan vatandaşların ise 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği bulunduğunu ve bu taksit sayılarına karşılık gelen ve taksitlendirmeye esas olarak uygulanacak olan katsayıların ise sırasıyla 1.09, 1.135, 1.18, 1.27 olarak belirlendiğini belirten Sayın AKGÜN, vatandaşların bu fırsattan imkanları ölçüsünde faydalanmalarını tavsiye etti.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME İMKANI

Sayın AKGÜN vatandaşların 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılacak yapılandırma başvuruları sonucunda belirlenecek olan peşin ödeme, iki taksitle ödeme ya da diğer taksit seçenekleri kapsamında ödeme tutarlarını ödemek için illa bankalara bizzat gitmek zorunda olmadıklarını, dilerlerse kredi kartı ile ödeme imkanına sahip olacaklarını önemle hatırlattı.

İDARİ PARA CEZALARINDA %50’LİK AVANTAJ

Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal AKGÜN idari para cezaları hakkında ise “Kurumumuz tarafından 30 Nisan 2021 tarihi öncesinde işlenen fiillere istinaden uygulanmış, yapılandırma başvuru son gününe kadar tebliğ edilmiş ve ödenmemiş olan idari para cezalarının, başvuru yapılması durumunda %50’lik kısmı için gecikme zammı ve gecikme cezası uygulanmayacak, bunun yerine hesaplamalar yine daha avantajlı olan Yİ-ÜFE üzerinden yapılacaktır.” diyerek, Sosyal Güvenlik Kurumu’na çeşitli nedenlerle idari para cezası borcu bulunan vatandaşların da faydalanabilecekleri fırsatları değerlendirdi.

YAPILANDIRMA YAPAN İŞVEREN BORCU YOKTUR YAZISI ALINABİLECEK

Aksaray Sosyal Güvenlik İl Müdürü Bilal AKGÜN özellikle ihaleli iş ve inşaat işi gibi işler yürüten işverenlere de seslendi. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacakları borcu yoktur yazısına ihtiyaç duyan bu vatandaşların 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvuruda bulunmaları ve peşin ödemelerini ya da ilk taksit ödemelerini tam ve zamanında yapmaları durumunda “borcu yoktur” yazısı alarak ihalelere katılabileceklerini, hakediş ödemelerini alabileceklerini, devlet teşvik ve desteklerinden faydalanabileceklerini hatırlattı.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) KAPSAMINDA BORÇLAR İÇİN YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?

5510 sayılı Kanun kapsamında Genel Sağlık Sigortalısı olan ve daha önce hiç gelir testi yaptırmayan vatandaşların 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırmaları halinde gelir testi sonuçlarına göre durumlarında gerekli güncellemelerin GSS’li olarak ilk tescil edildikleri tarih için yapılacağını hatırlatan Sayın AKGÜN, gelir testi kapsamında hane içindeki gelirleri asgari ücretin 1/3’ünden daha az olduğu anlaşılanlarınsa genel sağlık sigortası primlerinin

devlet tarafından karşılanacağını, daha evvel tahakkuk eden prim borçlarının da bu kapsamda silineceğini vatandaşlara hatırlatarak herkesi gelir testi yaptırmaya ve 7326 sayılı Kanunun getirdiği fırsatlardan yararlanmaya davet etti.

YAPILANDIRMA SON BAŞVURU VE SON ÖDEME TARİHLERİ

7326 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlarımızın tabi olacakları müracaat ve son ödeme tarihleri aşağıdaki şekildedir;

Başvuru Tarihleri;

§ Yapılandırma, Rücu ve Yersiz Ödemeler için; Son tarih 31.08.2021

§ İhya için; Son tarih 01.11.2021

§ Gelir Testi yaptırmak için: Son tarih 30.11.2021

Son Ödeme Tarihleri

§ İlk Taksit ve ihya ödemeleri için; Son tarih 01.11.2021

§ İkinci Taksit ve GSS Ödemeleri için; Son tarih 31.12.2021

Aksaray'ın Altın Markaları

Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.

marka
marka
marka
marka
E-Postabirlikhaber@hotmail.com

BirlikHaber Güncel Haber Akışı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021