Ana Sayfa » Aksaray Haberleri » Ana Manşet » 2023-2024 Adli Yıl Açılışı Yapıldı

2023-2024 Adli Yıl Açılışı Yapıldı

A - +

Ana Manşet - 01.09.2023 - 21:09

2023-2024 Adli Yıl Açılışı Yapıldı

Aksaray Barosu, 2023-2024 adli yılını 15 Temmuz Milli İrade Meydanı’nda yapılan tören ile açtı.
2023-2024 Adli yılı açılış etkinliğine Aksaray Baro Başkanı Av. Ferit Köse ve Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve avukatlar katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan açılış töreninde Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ve Aksaray Baro Başkanı Ferit Köse konuşma yaptı.

Aksaray Barosunun Adli Açılış Yılı sebebiyle düzenlemiş olduğu programda, günün anlam ve önemine dair konuşma yapan Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir; “Adli Yıl Açılışı münasebetiyle bir kez daha adaletin değeri ve önemi için bir araya gelmekten memnuniyetimi dile getirerek konuşmalarıma başlamak istiyorum. Adalet, sloganik cümlelerle yüceltilemez. Bu cümlelere ihtiyaç duymayacak kadar kıymetli bir kavram olduğunu insanlık tarihi tüm acılarıyla ortaya koymuştur zira. Bizler hukukçular olarak; hukukun üstünlüğü, insanlar hakları, eşitlik temelinde ve adaletin her an tecellisi için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymakla mükellefiz. Şikâyete meydan vermeyecek kadar kıymetli olan adalet, doğru kararları en kısa zamanda vermek suretiyle sağlanabilecektir. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en muhteşem yasal düzenlemelerini kaleme alsak dahi fiziki anlamda bakıldığında, beyaz zemin üzerindeki siyah noktalardan ibaret olacak bu düzenlemeler ancak biz uygulayıcılar elinde yükselecek ve insanlığın adalet duygusunu tatmin edebilecektir” dedi.

Konuşmasına devam eden Başsavcı Aydemir; “İşte bu bağlamda yeni umutlar ve temenniler ile yeni adli yıl sürecine başlıyoruz. Elbette güzel temennilerde bulunmak önemlidir. Ancak bizlerin umut tacirliğinde bulunmak gibi bir misyonu yoktur. Bu güzel temennilerin ve dileklerin hayata geçirilmesi, şu an tüm yargıyı temsilen huzurda bulunan siz değerli arkadaşlarımız ile birlikte hepimizin görevidir. Adalet; kişisel ihtiraslara, güce, kudrete veya herhangi bir müdahaleye feda edilemeyecek kadar kıymetli ve korunması gereken önemli bir değerdir. İyi niyetli bir şekilde söylenmiş dahi olsa mevzu bahis adalet olduğunda bin düşünülmeli bir konuşulmalıdır. Elbette adalet insanları eleştirilmez şahsiyetler değildir. Kararlarıyla var olan hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının, ve dahi, avukatların vermiş oldukları kararlar denetime tabidir. Kişisel hataları, disiplin denetimine tabidir. Eksiklikler hayatın her anı gibi yargılama faaliyetlerinde de mevcut olmakla birlikte bu eksikliklerin hangi usullerle giderilebileceği yine yasalarda açık bir şekilde ifade edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir; “Yapılması gereken anayasal bir hak olan hak arama hürriyeti çerçevesinde bu hakları yasal dairede kullanmaktır. Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve avukat meslektaşlarımız elbette hatadan münezzeh değildir. Kıymetli milletimizin bir ferdidir ve insana dair her duygu ve donanım ile yaşamaktadırlar. Olabildiğince meslekleri gereği profesyonel olmaya çalışsalar da her insan gibi üzülmek, sevinmek, acı duymak, hastalanmak, çocukları için endişe etmek ve mücadele etmek, yoğun iş stresi altında bunalmak şeklinde duyguları yaşayabilmektedirler. İşte kanun koyucu, hakim ve Cumhuriyet savcısının bir insan olmasından hareketle biraz da bu açıdan kararlar verilebileceğini düşünerek kanun yollarını ikame etmiştir. Hal bu olmakla birlikte aziz milletimiz bilsin ki gözlerimizin nuru akıncaya kadar, mesai mevhumu gözetmeksizin, hafta sonları dahil en doğru en adil kararları vermek için meslektaşlarımız sağlığını feda etme derecesinde çalışmaktadır. Adaletin tecellisi için büyük emekler sarf edilmekte ve gayret gösterilmektedir. Bu hasret içerisinde bulunmayanlar veya bulunamayanlar, soruşturmalar geçirmek suretiyle yine kendi içerisinde hesap vermektedirler. Binlerce soruşturma ve disiplin dosyaları da bunun net ispatlarıdır” diye konuştu.

Vatandaşların adalete inanmaları gerektiğini ifade eden Aydemir; “Bu tespitler ışığında aziz milletimizin adalete olan inancını her daim yüksek tutmasını isteriz. Bizlere güvenin ve oluşan aksaklıklarda yanınızda olduğumuzu bilin. Bu milletin ferdi olan bizleri milletimizin adalete olan inancıyla daha da güçleneceğiz. Elbette adalet sadece istemekle oluşan bir değer değildir. Belki de en özel emeklerden birini gerektirmektedir. Ancak hep birlikte baktığımız yer sadece kendi noktamız olmazsa diğerkâmlık penceresinden hayata ve olaylara bakabilirsek gerçek adalete ulaşmamız o derece kolaylaşacaktır. Biz hukukçular olarak diğerkamlık düsturumuzu en üst seviyede koruyarak olaylara bakmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta yargı şehitlerimiz olmak üzere, ahirete intikal eden tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyor, yeni adli yılın hayırlara vesile olmasını. Adil, başarılı, huzurlu bir adli yıl olmasını temenni ediyorum. Kim için olursa olsun herkes için adalet düsturu ile hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Yapılan törende açıklamalarda bulunan Baro Başkanı Köse, “Sayın Başsavcım Sayın Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanım, saygıdeğer hakim savcı ve avukat meslektaşlarım, basınımızın güzide mensupları Adli yıl Açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce Başta Baromuz mensubu Meslek şehidimiz Av.İbrahim Ergin olmak üzere Geçmiş yıllarda kaybettiğimiz meslektaşlarımızı, yargı şehitlerimizi, Türkiye Cumhuriyetini kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek sözlerine başladı.

Avukatların yeni adli yılı kaygıyla karşıladığını belirten Köse; “Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan avukatların, örgütlü gücünü temsil eden bizler, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılı’nı bu sene de kaygıyla karşılıyoruz. Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi, sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğünün ve adalete erişimin de içinde bulunduğu adalet krizidir. Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için, savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını, bir kez daha çizme zorunluluğu doğmaktadır. İçinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil; ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin geç ya da hiç tecelli etmediği bir yargı sisteminden gelmektedir” dedi.

Sözlerine devam eden Köse; “Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. 2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı’nda “Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması” başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediyoruz. Özellikle “Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir, “Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır ”ve “Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır” şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini vatandaşlarımız ve meslektaşlarımız adına talep ediyoruz.

Avukatlıkta kalitenin artması için yapılması gerekenleri vurgulayan Köse; “Avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması hedefine ulaşılabilmesi için ilk atılması gereken adım; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Yeni adli yılda stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği; avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı, gerekli düzenlemelerin yapıldığı bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.
Köse sözlerinin sonunda; “Türkiye Barolar Birliğinin geçtiğimiz ay Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk politikaları kurulu ile başlatmış oldukları çalışmaları önemsiyor, sorunlarımızın çözümü için gerekli adımların atılmasında bu çalışmaların bir başlangıç olacağına inanıyoruz. Bugün burada Yargının üç sac ayağı olan Hakim, savcı, avukat meslektaşlarımızla birlikte yeni adli yılı açmaktayız. Göreve geldikleri günden bugüne tutum davranış ve uygulamaları ile Aksaray Adliyesindeki çalışma barışının sağlanmasında büyük emekleri olan Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Adem Aydemir’e, Adli Yargı Adalet Komisyonu başkanımız Sayın Gökhan Oflaz’a ,İdare Mahkemesi Başkanımız Sayın Yakup Camgöz’e tüm hakim savcı ve avukat meslektaşlarımıza ve adliye personelimize teşekkürlerimi sunuyor. Bunun ülkemizdeki tüm adliyelere örnek olmasını diliyorum. Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygının gereklerinin yerine getirildiği bir adli yıl temenni ediyor, saygılar sunuyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Aksaray'ın Altın Markaları

Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.

marka
marka
marka
marka
E-Postabirlikhaber@hotmail.com

BirlikHaber Güncel Haber Akışı

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021