SON DAKİKA
Ana Sayfa » Aksaray Haberleri » Ana Manşet » Yapılandırma Süresi Uzatıldı

Yapılandırma Süresi Uzatıldı

A - +

Ana Manşet - 03.09.2021 - 16:16

Yapılandırma Süresi Uzatıldı

Aksaray SGK İl Müdürü Bilal Akgün; 9 Haziran 2021 tarihinde 31506 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Kanunla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bazı alacaklarının yapılandırılması ile ilgili hükümler yürürlüğe girmişti. Aynı kanunda başvuru süresinin Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabileceğine dair de hüküm yer almaktaydı.

Söz konusu Kanun hükümleri uyarınca belirlenmiş olan başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süresi 27 Ağustos 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 ay uzatıldı.

Yapılandırmanın Kapsamı Nedir?

Yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında vatandaşlarımız, gerek Aksaray İl Müdürlüğümüze bizzat gelerek, gerekse e-Devlet aracılığı ile yapılandırma başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Yapılandırma kapsamında;

§ Sigorta primleri,

§ Genel sağlık sigortası primleri,

§ İşsizlik sigortası primleri,

§ İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları,

§ 6183/48. maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar,

§ Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar,

§ BAĞ-KUR (4/b) sigortalılarının daha önce durdurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak alacaklar,

§ İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri,

§ 30.4.2021 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları,

§ Kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,

§ 5510/ Ek 5, Ek 6. maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler,

§ Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından takibi ve tahsili yapılan damga vergisi, eğitime katkı payı ve özel işlem vergisi,

alacakları bulunmaktadır.

 

 

 

Başvuru ve İlk Taksit Ödemeleri İçin Son Başvuru Tarihi 30 Eylül 2021

27 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4420 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7326 sayılı Kanun kapsamındaki yapılandırmaya son başvuru tarihi 30 Eylül 2021 olarak belirlenmiştir. Yine aynı karar kapsamında ilk taksit için son ödeme tarihi de 1 Aralık 2021 olmuştur.

Bu bağlamda 30 Eylül 2021 tarihine kadar Kurumumuza borcu bulunan vatandaşların yapacakları müracaatlar değerlendirilecek ve şartları sağlıyor olmaları durumunda Kurumumuza olan borçları için işlemiş bulunan gecikme zammı ve geçilme faizi tutarları silinerek bunun yerine Yİ-ÜFE üzerinden yeniden hesaplama yapılabilecektir.

Peşin ödeme yapılması durumunda Yİ-ÜFE tutarının %90’ı, iki taksit halinde ödeme yapılması durumunda ise %50’si silinecektir.

Bunun yanında vatandaşlarımız dilerlerse 6, 9, 12 ve 18 olmak üzere dört farklı taksit seçeneği ile de ödeme gerçekleştirebileceklerdir.

Genel Sağlık Sigortası prim borçları için daha evvel hiç gelir testi yaptırmamış olan vatandaşlarımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek 30 Kasım 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırabilirler. Vatandaşlarımızın hane gelirlerinin asgari ücretin 1/3’ünden daha düşük olması durumunda GSS prim borçları silinebilecektir. Aksi durumda tahakkuk etmiş olan prim borçlarını ise 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyebileceklerdir.

Yapılandırmaya başvuruda bulunmuş olan vatandaşlarımızın ilk taksit ödemelerini ve ihya ödemelerini yapabilecekleri son gün 1 Kasım 2021 tarihi olarak, ikinci taksit ödemelerini yapabilecekleri son gün ise 31 Aralık 2021 tarihi olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Aksaray'ın Altın Markaları

Birlik Haber Gazetesi öne çıkan Aksaray firmalarını ağırlıyor.

marka
marka
marka
marka
E-Postabirlikhaber@hotmail.com

BirlikHaber Güncel Haber Akışı

SON DAKİKA

Yasal Uyarı : Kaynak gösterilerek dahi abone olmadan kısmen veya tamamen kullanılamaz... Birlik Haber Gazetesi - Tüm Hakları Saklıdır - 2021