Vatandaş cinsel istismar hakkında ne düşünüyor! İşte çarpıcı sonuçlar

Ana Sayfa » Haberler » Dünya » Vatandaş cinsel istismar hakkında ne düşünüyor! İşte çarpıcı sonuçlar
27 Şubat 2018 - 9:43 | 105 kez okunmuş
Vatandaş cinsel istismar hakkında ne düşünüyor! İşte çarpıcı sonuçlar

NENA Danışmanlık Araştırma Şirketi, Çocuk İstismarı konusunu ele alarak 4 büyükşehir, 10 il, 152 ilçede halkın bu konudaki görüşlerini araştırdı.
Nena Danışmanlık, son günlerde yeniden gündeme gelen cinsel istismar konusunda araştırma yaparak vatandaşlara çeşitli sorular yöneltti.

Vatandaşa cinsel istismar soruldu

Nurdan KIZILAY/ANKARA Son günlerde yeniden gündeme gelen cinsel istismar konusunda araştırma yaptı. 4 büyükşehir, 10 il ve 152 ilçede yapılan araştırmada, % 53,5´i erkeklerden % 46,5´i ise kadınlardan oluşan vatandaşlara cinsel istismara yönelik çeşitli sorular yöneltildi. Ülkemizde çocuk istismarı vakaları sizce ne derece önemli?, Sizce çocuk istismarı vakalarının sebepleri nedir?, Çocuk istismarı konusunda devletin almış olduğu önleler yeterli mi?, Çocuk istismarı konusunda cezaların caydırıcılığına inanıyor musunuz? gibi soruların yönelttiği araştırmada çarpıcı ve dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.

Araştırmanın Kimliği

Bu araştırma 20 ŞUBAT – 25 ŞUBAT 2018 tarihleri arasında, nüfusun yaygın olarak temerküz ettiği büyükşehirler araştırma evreni içinde örnek kütle seçilmiş olup, bu illerdeki toplam nüfusun on binde birine tekabül edecek şekilde, Türkiye´nin Doğusunda (Bingöl, Diyarbakır), Batısında (Bolu, Düzce, Sakarya), Kuzeyinde (Sinop, Kastamonu, Ordu), Güneyinde (Karaman, Osmaniye, Kahramanmaraş) ve İç Anadolu bölgesinde (Yozgat, Kırıkkale, Nevşehir) 4 büyükşehir, 10 il, 152 ilçe ´de tesadüfi örneklem yoluyla ve likert yöntemiyle ele alınmıştır.

Araştırma sırasında belirtilen örneklem kentlerde denekler, homojenlikten uzak noktalarda özellikle kent meydanları ve/veya istasyon çıkışları gibi lokasyonlar tercih edilmiştir.

Araştırmanın finansmanı NENA Danışmanlık Araştırma Şirketi karşılamış olup; Çalışmada kullanılan sorular, Araştırma Grup Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Ahmet FİDAN ve Danışma Kurulu´nun raporuna göre hazırlanarak, değerlendirme raporları da yine danışmanlar kurulunca incelenmiştir. Çalışmamızda anketler, SPSS programıyla sonuçlandırılmıştır.

Araştırmada deneklerin belirlenmesinde % 53,5 erkek, % 46,5 kadın olmak üzere cinsiyet dengesi oluşturulmaya çalışılmıştır.

ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN GENEL HUSUSLAR:

Araştırmamızın Ana Hedefi:

Kamuoyunda son zamanlarda gündemde olan Çocuk İstismarı konusu ele alınmış olup, buna ilişkin halkın tutumları sorgulanmaya çalışılarak, çözüme yönelik ipuçlarının çıkarılmasına altlık sağlanmak istenmiştir.

Araştırma Soruları:

Ülkemizde çocuk istismarı vakaları sizce ne derece önemli?

Sizce çocuk istismarı vakalarının sebepleri nedir?

Çocuk istismarı konusunda devletin almış olduğu önleler yeterli mi?

Çocuk istismarı konusunda cezaların caydırıcılığına inanıyor musunuz?

Araştırmamızın hata payı yönüyle saha çalışması feedback´ lar ile test edilmekle birlikte % 1.0 olarak hesaplanmıştır.

Ülkemizde çocuk istismarı vakaları sizce ne derece önemli?

Kapalı uçlu bu soruya denekler, yığılmalı olmayan türde cevap vermiştir. Deneklerin yüzde 9´u hiç önemli değil derken, % 21´i az önemli bulmuş, % 38´lik kısmı önemli bulmuştur. Buna karşı toplam sonuca göre azımsanamayacak bir oranla, (% 32´lİk bir oran) çok önemli cevabını vermiştir. Buna karşın, bu durum, kadın denekler bağlamında ele alındığında çok önemli seçeneğinin yüzdesi % 60´lara kadar çıkarken, hiç önemli değil seçeneği % 2 civarında görülmektedir. Buna karşı, deneklerin eğitim durumları artıkça soruya verilen istismarın varlığına yönelik seçeneklere doğru bir yönelme görülmektedir. Yaş açısından ise, orta yaşların seçeneklerde “önemli” seçeneğinde % 60´lar oranında birleştikleri görülmektedir.

Sizce çocuk istismarı vakalarının sebepleri nedir?

Deneklerin % 41´i istismar vakasının sebebi olarak eğitim eksikliğini görürken, % 19 oranlı olarak dinsel sebeplerde yoğunlaştığı görülmektedir. Etnik sebepler, % 11´ler seviyesinde kalırken, coğrafi faktörler, % 20´lere çıkmaktadır.

Coğrafi faktörlere ışık tuttuğumuzda, açık uçlu sorulara verilen cevaplara ve sahil bölgelerinden gelen sonuçlara bakarak sahil bölgelerinin istismar vakalarında azaltıcı etkide bulunduğunu belirtebiliriz. Bunu da dışa açık turizm bölgelerinin demografik yapısındaki doygunluk olarak açıklayabiliriz. Azımsanamayacak hatta önemsenecek ölçüde sonuç ise, Genetik faktörler seçeneğinde çıkmıştır. Genetik faktörler seçeneği % 9 olarak görülmektedir. Diğer açık uçlu sorulara baktığımızda, Aile faktörlerinin belirtildiği görülmekte, gizli cevaplara yoğunlaştığımızda, ülkenin iç bölgelerinde aile içi ilişkilerin hissedilir derecede yüksekliği göze çarpmaktadır.

Dinsel faktörlerin oranının içeriğine baktığımızda, açık uçlu sorulardan anlaşıldığı kadar, dinlerin kadını üçüncü sınıf görmesi algısı, dinsel kurallarda erkek egemen rol biçilmesi, dini, erkeklerin baskın olarak yorumlaması, dini liderlerin bu konuda seyirci kalmaları gibi farklılık ve çeşitlilikte cevaplar alınmıştır.

Bu soruda, yaş faktörü olağan dağılırken, eğitimli deneklerin eğitim faktöründe yoğunlaştığı doğal olarak görülmekte, buna karşın, kadın deneklerin de yine eğitim faktöründe yoğunlaştıkları gözlemlenmiştir.

Çocuk istismarı konusunda devletin almış olduğu önlemler yeterli mi?

Deneklerin % 70´ı çocuk istismarına karşı önlemleri yetersiz bulurken, geri kalan % 25´lik kısmı yeterli bulmuştur. % 5´lik kısmı da kısmen cevabını vermiştir. Buna karşın bu oranlar, kadın deneklerde yetersizlik cevabı % 80´e çıkarken, eğitim düzeyi yükseldikçe cevaplardaki yetersiz seçeneği de yükselmektedir. Yani eğitimle cezaların yetersizliği doğrusal seyretmektedir. Yaş açısından belirgin bir oran farkı gözlemlenmemiştir.

Çocuk istismarı konusunda cezaların caydırıcılığına inanıyor musunuz?

Deneklerin kahir ekseriyeti cezaları yetersiz bulurken (% 58), bu oranın % 27´i çok yetersiz, % 31´i de yetersizden oluşmaktadır. Geri kalan önemli çoğunluk “kısmen” seçeneğinde birikmiştir. Bu soruda, cevapların medyan değeri “kısmen” cevabında yoğunlaşmıştır (%30). Bunun nedeni ise, cezalara ilişkin kamuoyunda belirgin bir önerinin getirilmemiş olması ve belirgin bir öngörünün olmaması diye düşünülmektedir.

Cezaların yeterli olduğunu belirtenlerin oranı % 5´lerde kalırken, cevap vermeyip açık uçlu sorular ile başkaca önlemler ileri sürenlerin oranı ise azımsanamayacak orandadır (% 7). Açık uçlu sorulara yönelim daha çok erkek deneklerde görülürken, dramatik caydırıcı başkaca önlemlerin çoğu kadın denekler tarafından yapılmıştır.

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

BENZER İÇERİKLER

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dinçer’den ATSO’ya Ziyaret

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dinçer’den ATSO’ya ZiyaretAk Parti Aksaray Belediye Başkan Adayı Evren Dinçer geçtiğimiz hafta sonu ilimiz

E-Ticaret Eğitimi ATSO’da Yapıldı

E-Ticaret Eğitimi ATSO’da YapıldıAksaray Ticaret ve Sanayi Odası ve Ahiler Kalkınma Ajansı iş birliği düzenlenen

AK Parti’den Adliye Teşkilatına Ziyaretler

AK Parti’den Adliye Teşkilatına ZiyaretlerAK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkan adayı Evren

RastgeleSeçilen İçerik

FACEBOOK'TA BİZİ BULUN