Meslek Hastalığı

Ana Sayfa » Köşe Yazarları » Meslek Hastalığı
04 Kasım 2018 - 10:34 | 21 kez okunmuş

Meslek Hastalığı Nedir?

Sevgili okuyucularımız maalesef meslek hastalığı ne kurumsallaşmamış işverenlerimizce ne de çalışanlarımızca çok bilinen veya dikkate alınan bir konu  olmaktan uzaktır.Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek Hastalığının Kapsamında Bulunan Sigortalılar Kimlerdir?

> Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
> Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b)
> Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinde çalışanlar
> Aday çırak, çırak ve stajyerler,
> Harp Malulleri ile Vazife Malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar
> Türkiye İş Kurumu kursiyerleri
> Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
> İntörn öğrenciler
> Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar

Ek 9 uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar

Bir Olayın Meslek Hastalığı Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir?

Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi

Meslek Hastalığının Bildirim Süresine Uyulmazsa Ne Olur?

Meslek hastalığı bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverene ve 4/b sigortalılarına, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar (genel sağlık sigortası giderleri dahil) ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edilir. Ayrıca bildirimi süresinde yerine getirmeyen işverenlere, 2018 yılı için 3.092 TL ile 9.276 TL arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu idari para cezaları, işyerinde çalışan sigortalı sayısı ve işyerinin az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfta yer alması durumuna göre farklılaştırılmış olup her takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmaktadır.

Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar

Meslek hastalığı sigortasından doğan haklardan yararlanabilmek için herhangi bir prim günü sınırı bulunmamakta olup, meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır:

Geçici İş Göremezlik Ödeneği
>Sürekli İş Göremezlik Geliri
>Ölüm Geliri
> Evlenme Ödeneği
>Cenaze Ödeneği….Sevgili okuyucularımız bazı işyerlerinde özellikle kimyasal madde üretimi ve boya atölyelerinde çalışanlarımızın meslek hastalığı kapsamında yukarıda sıralanan haklardan yararlanabilecek olduğu halde,bundan haberdar olmadığı görülmektedir.O nedenle bu haftaki yazımızda Meslek Hastalığı na dikkat çekmek istedik.gelecek hafta bir başka konuda görüşmek üzere hoşcakalın efendim…

AKSARAY DA SGK MÜŞAVİRLİK OFİSİMİZDE ÖZELLİKLE YURT DIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLARIMIZIN TÜRKİYE YE GELMEDEN GÖNDERECEKLERİ BELGELER İLE YURT DIŞI EMEKLİLİK İŞLEMLERİ YAPILMAKTADIR….

İlgili Terimler :

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.