SON DAKİKA

Hemşerimiz, Prof Dr. Ünal Akdağ, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Aday….

Ana Sayfa » Haberler » Ana Manşet » Hemşerimiz, Prof Dr. Ünal Akdağ, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Aday….
13 Mayıs 2019 - 17:46 | 137 kez okunmuş
Hemşerimiz,  Prof Dr. Ünal Akdağ, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne Aday….

“Ben merkezli” değil; “istişare”ye önem veren yönetim anlayışı ile hareket edeceklerinin altını çizen Rektör Adayı Ünal Akdağ adaylığı ile ilgili şu açıklamalara yer verdi:
Aksaraylı olup Üniversitede 24 yıldır hizmet etmekteyim. Yaşadığım şehrin ve kurulduğu günden beri mensubu olmaktan gurur duyduğum Aksaray Üniversitesi’nin sorunlarını en iyi bilenlerdenim. Şehrimizin ve Üniversitemizin dinamiklerini çok iyi bilen birisi olarak, dışarıdan değil yerinden yönetimin Üniversiteyi hak ettiği yere taşıyacağı kanaatindeyim. Üniversitemizi yönetecek kadrolarımız yetişmiştir. Üniversitemizi dünya ile yarışan, ileri bilimsel araştırmaların yapıldığı, bölgesel kalkınma odaklı projeler üreten, kaliteli eğitim veren saygın bir kurum haline getirmek gayesiyle yola çıkmış bulunuyorum.
Bu bağlamda Aksaray’ın dinamiklerini bilen, üniversitenin içinden bir akademisyen olarak Aksaray Üniversitesi’ni 2023 vizyonuna ve geleceğe hazırlamak için Rektörlüğe aday olduğumu kamuoyuna açıklıyorum.
Bu çerçevede başlıca yönetim anlayışımız şunlar olacaktır:

 Liyakati esas alan, adil, şeffaf ve ortak akla önem veren geniş ufuklu Üniversite yönetimi oluşturulacak
 Kurum kültürü geliştirilecek, kurumsal yapı güçlendirilecek, her sabah personel kampüse mutlu ve şevkle gelecek…
 Akademik personelin, özlük hakları korunacak, gönlüne küsmüş öğretim üyeleri yeniden kazanılacak, her personelimize dokunulacak, birlikte çalışma kültürü için bir sinerji oluşturulacak.
 Bölgesel kalkınmaya destek için Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenecek, kongre, konferans ve sempozyum gibi her türlü bilimsel faaliyete gerekli maddi, fiziki ve idari destek sağlanacak. Akademisyenler şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya teşvik edilecek,
 Meslek Yüksekokulları’nda görev yapan Öğretim Üyelerinin ilgili alanlarda lisansüstü ders açabilme ve lisansüstü öğrenci alabilme hakkı kendilerine sağlanacak.
 Akademisyenlerin bilimsel etkinliklere katılım faaliyetlerine tam destek sağlanacak
 Ödüllendirme: En çok indeksli yayın yapan, proje yapan, patent ve atıf alan akademik personelimiz her yıl ödüllendirilecek.
 Bayan Öğretim Üyelerinin yönetimde daha fazla yer almasına özen gösterilecek
 STK’lar, kamu kurumları ve iş dünyası ile etkin bir istişare kültürü geliştirilecek,

Aksaray’ın dinamiklerini bilen bir akademisyen olarak, belirtilen ilkeler doğrultusunda âdil bir yönetim kültürü tesis edilecektir.

Prof. Dr. Ünal AKDAĞ kimdir?

Ünal AKDAĞ, 1970 yılında Aksaray’da doğdu. İlk ve orta tahsilini burada tamamladı. 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1997 yılında Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisansını ve 2005 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Mühendisliği, Enerji programında Doktorasını tamamladı. 2006 yılında Texas A&M Üniversitesi’nde (ABD’de) Doktora sonrası araştırmalarda bulundu. 1995 yılında Aksaray’da Araştırma Görevlisi olarak başladığı görevine, halen Aksaray Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümünde Profesör olarak devam etmektedir. Çok sayıda uluslararası ve ulusal makale ve bildirisi bulunmaktadır. TÜBİTAK ve Sanayi Bakanlığı projelerinde, panelist, hakem ve izleyici olarak görev yapmıştır. Uluslararası indeksli dergilerin Editörler kurulunda yer almıştır. Alanında önemli projeler yürütmüş olan Ünal AKDAĞ, Isı ve kütle geçişi, akışkanlar mekaniği ve nanoakışkanlar konularında çalışmaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.
ÖNCELİKLİ HEDEFLERİMİZ
.
Bilimsel Olarak ;
 Proje Destek Ofisi kurulması, Proje eğitimleri verilerek, akademisyenler ve öğrenciler projelere teşvik edilecek, (BAP projelerine daha fazla bütçe ayrılarak, özellikle Lisansüstü eğitim daha fazla desteklenecek)

 ASÜBTAM, Merkezi Araştırma Laboratuarı faaliyetleri geliştirilerek, şehrimizin ve sanayicilerimizin ihtiyacı olan tüm testlerin burada yapılması sağlanacaktır. (Şu anda atıl kapasite ile çalışmaktadır. Üniversitemiz için kaynak yaratma potansiyeli çok yüksektir)

 YÜTAM, ASÜBTAM’ın altyapısı da kullanılarak, Üniversitemizdeki akademisyenlerin yetkinliklerine uygun birkaç alanda Yüksek Teknoloji Araştırma Merkezi kurulacak, bu konuda altyapı desteği sağlanarak belirli alanlarda Üniversitemizin söz sahibi olması sağlanacaktır. (Biyo-Teknolojik Malzemeler Araştırma Merkezi, İTÜ-Moleküler Biyoloji Araştırma Merkezi, gibi.)

 SPOR ve SAĞLIK alanında ihtisaslaşma çalışmalarına devam edilecek

 Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak üniversitemizin enerji ihtiyacının karşılanması (Güneş Enerjisi Santrali), yenilenebilir enerji araştırma ve uygulama merkezi kurulması, kampüs alanındaki boş arazilerin bu amaçla değerlendirilmesi

 Güneş Enerjisi, Elektrik, Hidrojen ile çalışan üniversitemize ait prototip araç yapımı gibi projelerin geliştirilmesi, Üniversitemizin tanıtımı ve prestiji açısından büyük önem arz etmektedir ve bu konulara ağırlık verilecektir.

 TTO: Üniversite sanayi işbirliğine yeni bir boyut kazandırılacak, Teknoloji Transfer Ofisi’nin aktif hale getirilmesi için çaba harcanacaktır. Sanayinin ihtiyacı olan konularda araştırma yapılması teşvik edilecek.

Fiziki Olarak;
 TIP FAKÜLTESİ ve Sağlık alanındaki yatırımlar hızlandırılacak
 Tarım ve Hayvancılığın geliştirilmesi: Veterinerlik Fakültesinin eksiklikleri giderilecek (Uygulama alanı, hayvan hastanesi vs). Bölgemiz hayvancılık ve süt üretiminde Türkiye’nin yıldızı yapılabilmesi için gerekli yatırımlar yapılacak
 Hayırseverler desteği ile, Üniversitemize yakışan, Kültür ve Kongre Merkezi yaptırılacak
 Konukevi (Bilim Sitesi), Üniversitemize kazandırılacak
 Eğitim fakültesine bağlı resim ve müzik bölümleri, Güzel Sanatlar Fakültesine dönüştürülerek kültür, sanat faaliyetleri artırılacak.
 Üniversitemiz gerek fiziki gerek akademik açıdan belirli bir seviyeye ulaşmıştır, bölgesine daha fazla katkı veren araştırmaların yapılması ve eğitim öğretimin kalitesinin yükseltilmesine önem verilecek. Belirli alanlarda köklü araştırma merkezleri kurulacak. Bölgesel kalkınma odaklı çalışmalara ağırlık verilecek.
Diğer Yapılacak İşler
 Siyaset kurumu ile uyumlu çalışılacak, (devlette küslük ortadan kaldırılacak), yerel ve genel idarecilerle iyi ilişkiler kurulacak.
 Hayalperest popüler projeler yerine gerçekçi ve ihtiyaca yönelik projeler gerçekleştirilecek.
 Terör Örgütleri ile etkin mücadele edilecek
 Kampüste yeşillendirme çalışmaları yeniden ele alınacak
 Öğrencilere yönelik projeler hayata geçirilecek

BAŞLICA PROJELERİMİZ

DİJİTAL DÖNÜŞÜM: Kurulan eski sistemlerin demode olması, küreselleşme ve rekabetin artması, öğrenci profilinin zaman içinde değişmesi, yükseköğretime olan talebin artması ve üniversitelerin Uluslararasılaşma yoluna gitmesi ile birlikte, Dijital Dönüşümün tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de kaçınılmaz hale gelecek ve bu anlamda Aksaray Üniversitesi’nin de yeni dönemde birinci önceliği dijital dönüşüm olacak.

Nedir dijital dönüşüm: Etkin eğitim, araştırma ve yerel kalkınmaya liderlik, açık şeffaf online veri ve bilgi sistemleri, Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin 21. yüzyıl becerileriyle ilişkisinin güçlendirilmesi, yenilikçi mali kaynak oluşturabilme, Kampüs ve dışına eğitim ve araştırma hizmetlerinin yayılımı, iletişim teknolojileri ile eğitim ve araştırma mekanını sınıfın dışına kampüse ve onun da ötesinde tüm mekana taşımaktır.

TIP FAKÜLTESİ: Tıp ve Sağlık alanındaki yatırımlar hızlandırılacak, Tıp fakültesinde hoca eksikliği süratle giderilerek her branşta hizmet kalitesi artırılacak, Tıp Fakültesi öğrencilerinin, Aksaray’da eğitim görmesi için eksiklikler süratle giderilecek
 VETERİNER FAKÜLTESİ: Aksaray’da Tarım ve Hayvancılığı, geliştirmek için önemli adımlar atılacak, Veterinerlik Fakültemiz geliştirilerek ihtiyaç olan her konuda bölgemize destek verecek hale getirilecek. (Hayvan hastanesi, uygulama alanları yapılacak, Hayvancılık Organize Sanayi kurulumunda öncü rol oynanacak)
ŞEHİRLE KUCAKLAŞMA: Şehrin ihtiyacı olan konularda kurul ve komisyonlar kurulacak, her türlü katkı sağlanacak. İletişim Fakültemizde, Basın Eğitim ve İletişim Merkezi kurulacak, şehrimizin ihtiyacı olan tüm konularda bilgi ve destek verilecek.
BÖLGESEL KALKINMA: Bölgesel kalkınma odaklı projeler geliştirilerek, Şehrin ve Bölgenin kalkınması için geniş çaplı çalışmalar yapılacak
KONGRE KENTİ, KONGRE ÜNİVERSİTESİ: Üniversite ile toplumun her fırsatta buluşması ve bölgesel kalkınmaya destek için hayırseverler desteği ile Üniversitemize yakışan, Kültür ve Kongre Merkezi yaptırılacak. Uluslararası ve Ulusal bilimsel kongrelerin Üniversitemizde düzenlenmesi sağlanarak, Üniversitemizin ve şehrimizin tanıtımı ve ekonomisine katkı sağlanacak. Sergi, gösteri gibi faaliyetlerin sayısı artırılacak.
TURİZM: Turizm Fakültemiz ve İl Turizm Müdürlüğümüz ile bölgemizde turizmi geliştirmek adına Kongre ve Çalıştaylar, düzenlenecek. Ihlara-Güzelyurt-Hasandağı bölgelerinde pilot uygulamalar denenecek. Şehrimizin turizmden en üst düzeyde faydalanması sağlanacak
 ASÜBTAM, Merkezi araştırma laboratuarı faaliyetleri geliştirilerek, şehrimizin ve sanayicilerimizin ihtiyacı olan tüm testlerin burada yapılması sağlanacaktır. (Şu anda atıl kapasite ile çalışmaktadır ve kaderine terk edilmiştir)
 ORTAK EĞİTİM yaygınlaştırılacak, uygulamalı eğitime önem verilecek. Mühendislik Fakültemizde halen devam etmekte olan, öğrencilerin son yıllarını işletmelerde geçirmesi uygulaması, MYO gibi diğer birimlerde yaygınlaştırılacak.
KONTENJAN PROBLEMİ: Üniversitemizde eğitimin kalitesi geliştirilecek, son yıllarda kontenjanların düşmesine karşı, önlemler alınacak, tüm bölümler akredite edilerek, yabancı öğrenci sayısının ve kalitesinin artırılması için çalışma yapılacak
UYGULAMA ATÖLYELERİ. Üniversitemiz bünyesinde Uygulama Atölyeleri kurulacak, dene-yap modeli ile öğrencilerin pratik yapmaları sağlanacak (Müh.Fak. 3D Prototiplime Atölyesi, Eğitim Fak. El Sanatları ve Resim Atölyesi, Mimarlık Fak. Model Atölyesi vs.)
KÜLTÜR SANAT: Eğitim fakültesine bağlı resim ve müzik bölümleri, Güzel Sanatlar Fakültesine dönüştürülerek, kültürel ve sanatsal faaliyetler artırılacak.
BİLİM SİTESİ: Hayırseverlerin desteği ile Üniversitemize yakışan bir Konukevi (Bilim Sitesi) yapılacak, dışarıdan gelen bilim insanları burada konaklayacak, Turizm Otelcilik Bölümü öğrencileri için uygulama yapma imkânı sağlanacaktır.
SPOR AKADEMİSİ: Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde, kurulacak spor akademileriyle şehirdeki spor kulüplerinin altyapısına destek verilecek. Yaz spor okulları açılarak yaz aylarında çocukların sportif faaliyetleri desteklenecek. (Spor federasyonu ve Belediye ile işbirliği sağlanacak)
 Sporcu performans ölçüm Laboratuarı kurulacak

Facebook Hesabınızla Yorum Yapabilirsiniz

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.

BENZER İÇERİKLER

Başkan Altınsoy, “Evde Kal Kitap Oku”

Başkan Altınsoy, “Evde Kal Kitap Oku”Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları kitap okumaya davet

Durmak Yok Üretime Devam…!!!

Durmak Yok Üretime Devam…!!!AKMODA Yönetim Kurulu üyesi Taylan Karabulak; Cumhurbaşkanımız Sayın RecepTayyip

Kaçak Telefon satan işyerine baskın

Kaçak Telefon satan işyerine baskınAksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele

RastgeleSeçilen İçerik

FACEBOOK'TA BİZİ BULUN